Archiv

 

Včera dne 28.11.2018 byl v sále CAMP v budovy Institutu pro plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR) v Emauzích veřejnosti představen hrubopis Územní Studie Komořan.
Byli přítomní radní hl. města Prahy pro oblast územního rozvoje doc. Ing. arch
Petr Hlaváček, pracovníci odboru strategických investic (OSI), paní Ing. arch.
Pospíšilová z IPRu, pečující o...

Jsme rádi, že zpracovatel územní studie předal včas podle smlouvy hrubopis územní studie Komořan magistrátu a ten jej nyní rozeslal dotčeným orgánům k připomínkování. Mezi dotčenými orgány je i Úřad MČ Praha 12, který to rozeslal komisím. Poté by zpracovatel měl připomínky zapracovat do čistopisu územní studie, která by měla být veřejnosti...

11.6.2018 se konala výroční členská schůze Spolku Pro Komořany, na které byl zvolen nový výbor. Z výboru na vlastní žádost odstoupil Jiří Brůžek, který se dále chce věnovat lokální politice v Pirátské straně. Vzhledem k tomu, že spolek chce zůstat apolitický a nemít ve svých řadách žádné členy politických stran, ani aktívní politiky, členská schůze...

V Pardubicích se 25. 4. 2018 konala urbanistická konference Město - iniciátor rozvoje.
Jsme rádi, že i Spolek Pro Komořany byl požádán o příspěvek, který tam za nás přednesla místopředsedkyně spolku Ing. arch. Eva Rybníčková.
Nyní Vám předkládáme záznamy všech přednášek, které můžete i dále šířit.