Video z 2. plánovacího setkání nad konceptem územní studie pro Komořany

29.06.2018

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit tohoto jednání, anebo by si chtěli něco z toho oživit, dáváme k dispozici tento videozáznam:https://www.youtube.com/watch?v=X8T1p3LAOKQ

Petr Běťák