Web Spolu Pro Komořany využívá technologie společnosti Webnode.cz

Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

27.5.2019 proběhlo setkání vedení Spolku pro Komořany s Radou městské části Prahy 12, při kterém jsme udělali inventuru plnění závěrů z minulého setkání, které se uskutečnilo 21.1.2019 a probrali jsme další aktuální problémy Komořan - viz zápis v příloze

Noví obyvatelé Komořan, bydlící v Modřanském Háji, dlouhodobě projevují
stesk a rozladění z toho, že v oblasti Modřanského Háje chybí jakékoli dětské
hřiště a další vyžití ve veřejných plochách.

Včera dne 28.11.2018 byl v sále CAMP v budovy Institutu pro plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR) v Emauzích veřejnosti představen hrubopis Územní Studie Komořan.
Byli přítomní radní hl. města Prahy pro oblast územního rozvoje doc. Ing. arch
Petr Hlaváček, pracovníci odboru strategických investic (OSI), paní Ing. arch.
Pospíšilová z IPRu, pečující o...

Jsme rádi, že zpracovatel územní studie předal včas podle smlouvy hrubopis územní studie Komořan magistrátu a ten jej nyní rozeslal dotčeným orgánům k připomínkování. Mezi dotčenými orgány je i Úřad MČ Praha 12, který to rozeslal komisím. Poté by zpracovatel měl připomínky zapracovat do čistopisu územní studie, která by měla být veřejnosti...