Web Spolu Pro Komořany využívá technologie společnosti Webnode.cz

Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

Poté, co jsme vyčistili rokli na Závisti, tak připravujeme další brigádu na čištění našeho okolí. Zveme vás na sobotu 1.2.2020 od 9 do 13 hodin na vyklízení nepořádku po bezdomovcích v železničním propustku na 37. železničním km pod cyklostezkou směrem na Zbraslav. Vezměte si s sebou pracovní rukavice a pevné boty.

Česká společnost ornitologická Vás zve na vycházku je Světovému dni mokřadů 2020, která začíná v neděli 2. 2. 2020 v 9:50 na břehu Vltavy u žel. zast. Praha - Modřany. Projdeme se podél Vltavy oblastí modřanských tůní do Komořan. V případě pěkného počasí a zájmu možno pokračovat až na Zbraslav. Sebou dalekohledy a oblečení do terénu. V případě...

Děkujeme Ing. Jiřímu Zemánkovi za včerejší intenzívní pokračování v úklidu lesa na jižním okraji katastru Komořan. Kromě napytlování odpad i roztřídil pro recyklaci. Ještě asi 10 pytlů a bude černá skládka zlikvidovaná.

Spolek pro Komořany se snaží komunikovat s Radou MČ na pravidelných setkáních. V příloze vám posíláme zápis z minulé schůzky, kde si můžete přečíst, jakými tématy jsme se zabývali.

Moc děkuji všem, kteří se dnes zúčastnili brigády na čištění černé skládky v lese na staré zbraslavské silnici, po které budujeme část Stezky svobody. Osobně děkuji členům našeho spolku Ing. Kašparovi CSc., Vladimíru Vávrovi a pak kolegům z klubu vojenské historie, kteří pracují
ve spolku Deutschmeister Infanterie se sídlem na Točné, jmenovitě Mgr....

Jarní členská schůze Spolku pro Komořany pověřila výbor, aby 2x ročně publikoval zprávu o činnosti. Zpráva za období květen - listopad 2019 Je ke stažení na tomto odkaze:

Dnes jsme obdrželi aktuální výkresy úprav centra Komořan. Jsme rádi, že jak vedení MČ Prahy 12, tak architekti akceptovali připomínky Spolku pro Komořany - např. upustili od modrých nátěrů starých povrchů, nechali odvézt staré panely a nahrazují je novým živičným povrchem, přijali naše připomínky k bezpečnosti dětí a posunuli herní prvky dál od...

Stezka svobody

10.11.2019

Moc děkuji všem brigádníkům jak ze Spolku pro Komořany, tak ze spolku Deutschmeister Infanterie, z.s. z Točné, kteří v sobotu vyčistili pietní místo u ulice Branišovská směrem na Točnou od odpadků a obnovili rozpadlé přírodní schody na Stezce svobody.