Web Spolu Pro Komořany využívá technologie společnosti Webnode.cz

Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

Jarní členská schůze Spolku pro Komořany pověřila výbor, aby 2x ročně publikoval zprávu o činnosti. Zpráva za období květen - listopad 2019 Je ke stažení na tomto odkaze:

Dnes jsme obdrželi aktuální výkresy úprav centra Komořan. Jsme rádi, že jak vedení MČ Prahy 12, tak architekti akceptovali připomínky Spolku pro Komořany - např. upustili od modrých nátěrů starých povrchů, nechali odvézt staré panely a nahrazují je novým živičným povrchem, přijali naše připomínky k bezpečnosti dětí a posunuli herní prvky dál od...

Stezka svobody

10.11.2019

Moc děkuji všem brigádníkům jak ze Spolku pro Komořany, tak ze spolku Deutschmeister Infanterie, z.s. z Točné, kteří v sobotu vyčistili pietní místo u ulice Branišovská směrem na Točnou od odpadků a obnovili rozpadlé přírodní schody na Stezce svobody.

Jsme velmi rádi, že po dlouhých vyjednávání byl včera zaregistrován a zveřejněn čistopis územní studie pro Komořany.

Spolek pro Komořany požádal město o vyčištění chodníku od náletových dřevin v ulici Na Komořsku. Tento chodník patří Magistrátu hl. města Prahy. Velmi rychle se tam rozrůstá Pajasan dužnatý. Jedná se o velmi invazívní a alergenní rostlinu, kterou je nutné ničit, protože za rok vyroste o 2m do výšky a její kořeny se rozšíří o 4m. V příloze posílám...

Spolek pro Komořany instaloval další herní prvek do Modřanského háje. Na těchto prvcích je důležité to, že je vyrábí děti pro děti. Maminky sice zvedaly obočí, když viděly zelenou nejen tabuli, ale i trička, ale neřekly ani slovo !!!

Spolek pro Komořany vyslyšel výzvu maminek z Modřanského háje a instaloval na gabionovou stěnu první herní prvek, který podporuje dětskou motoriku.

27.5.2019 proběhlo setkání vedení Spolku pro Komořany s Radou městské části Prahy 12, při kterém jsme udělali inventuru plnění závěrů z minulého setkání, které se uskutečnilo 21.1.2019 a probrali jsme další aktuální problémy Komořan - viz zápis v příloze