Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

Do jara vstupujeme stejně jako vloni. Omezený pohyb a zároveň doporučený pohyb na čerstvém vzduchu... Pojďme tedy, stejně jako vloni, využít koronavirová omezení k tomu, abychom si uklidili Komořany.

Děkujeme MČ Prahy 12, konkrétně Ing. Tataiovi, vedoucímu odboru životního prostředí za to, že velmi rychle zajistil dodávku mulčovací kůry na dětské hřiště v Modřanském háji. Dnes ji tam navezla a upravila firma Freko.

Včera Spolek pro Komořany za pomocí několika dalších dobrovolníků uložili do země na dětském hřišti drenážní hadice, které jsou svedeny do záhonků u gabionové zdi. Doufáme, že to pomůže snížit vlhkost jílovité země.

Intenzívní tání posledních dní prověřuje naše protipovodňová opatření v lese na Kořenovce.
I když se ukazuje, že vytvořené přehrádky nezachytí všechnu vodu z lesa, tak přírodní přehrádky a zásakové meandry vodu vyčistí od listí a zeminy a zpomalí ji tak, že má větší možnost zasáknout v lese.
Ukázalo nám to také to, kde bude nutné přehrádky ještě...

Máme velkou radost z radosti dětí a rodičů z nového hřiště. I když je zima, pohyb na vzduchu svědčí všem. Nejsou ale všichni rodiči malých dětí, proto prosíme o respektování provozní doby hřiště, která byla v souladu s přáním obyvatel přilehlého bytového domu stanovena takto: 9 až 19 hodin.
Naším cílem je harmonické soužití všech - proto ctíme i...

Mnozí z vás, kteří chodíte do lesa, jste si všimli, že na některých pěšinách vznikají příčné stružky, a ptáte se, čemu mají sloužit.
Při přívalových deštích se z lesa po ulici Revoluce valí voda, která s sebou unáší listí i cennou lesní půdu a znemožňuje přecházení vozovky. Kromě toho je potřeba vodu v lese udržet, aby nadále nevysychal.