Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

26.4.2022 byl vystaven návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území.

Včera zastupitelstvo HMP schválilo Metodiku spoluúčasti developerů na rozvoji území hl. m. Prahy. To je další významný posun k tomu, aby s výstavbou nových bytů bylo možné budovat i potřebnou vybavenost, na kterou město dosud nemělo peníze. Tím se Praha přiblížila Vídni, Hamburku a Mnichovu, kde tento nástroj využívají již dlouho.

Není to lehké se po rozbalení všech dárků přimět k obouvání a oblékání a vydat se ještě ven.
Ale i přesto se každoročně u stromečku sejde poměrně velká skupina lidí, kteří mají chuť poslechnout si starodávný vánoční příběh z Bible a zazpívat si koledy. Je to i příležitost, jak si se sousedy popovídat při svařáku.

Spolek pro Komořany děkuje Ing. arch. Evě Rybníčkové za zdařilé návrhy informačních tabulí, které jsou umístěny u vstupů do Komořanských lesů. Děkujeme MČ Praha 12, za to, že nám přispěla na zakoupení značek a děkujeme všem brigádníkům, kteří ochotně cedule osadili.

Máte-li dluhy vůči veřejnoprávnímu subjektu následujícího charakteru např. dluhy za jízdu načerno, dluhy na nájmu v obecním nebo městském bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií, nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, dluhy za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské...

Měli jste pocit, že výstavbou Modřanského Háje developerský rozvoj této části Komořan skončil, že už se tam nic nevejde? A máte taky, jako jsme měli my, dojem, že schválenou urbanistickou studií se bude alespoň někdo řídit? Třeba alespoň ten Odbor územního rozvoje, který ji vydal? Bohužel Vám musíme říct, že jsme se v tom všem mýlili. Nad ulicí...

Aktuálně je na úřední desce zveřejněno rozhodnutí MHMP, kterým je potvrzeno (drobně změněno) územní rozhodnutí na stavbu nazvanou "Stavba č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem - stavbou 513", tj. Novou Komořanskou.