Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

Na základě voleb dne 11.6.2020 byl za místopředsedu spolku zvolen Vladimír Vávra a nahradil zakládajícího člena Ing. Jiřího Zemánka, kterému za jeho inspirativní práci velmi děkujeme.

Letos poprvé mají občané možnost sami ovlivnit část městského rozpočtu na příští rok. Město na to vyčlenilo 1 mil. Kč. Do soutěže se přihlásilo 6 projektů a každý je omezen částkou 250 tis. Kč. Mezi nimi je i jeden pro Komořany, a sice pítko a vodní prvek do centrálního parku u Billy.

Nové informace, které pomohou doplnit poznání dávné minulosti jihu Prahy, přináší záchranný archeologický výzkum, jehož terénní část proběhla v době od dubna do června u křižovatky Komořanské a Zlochovy ulice v Praze-Modřanech.

Vážení obyvatelé Prahy 12, v těchto dnech máte výbornou možnost, jak vybrat a podpořit záměry a projekty na Praze 12, na kterých vám záleží. Na Sofijském náměstí v kontejneru probíhá do 14. 10. 2020 Netradiční Forum Prahy 12, na kterém se máte možnost s projekty seznámit a nalepením 5 nálepek ocenit ty, na kterých vám záleží. Je mezi nimi i...

V sobotu 5.9.2020 proběhl již osmý ročník podzimní komořanské sousedské slavnosti a opět se i přes špatnou předpověď počasí povedl.
Děkujeme všem sousedům-brigádníkům, kteří stavěli a bourali stany, připravili bleší trh, vyráběli párky v rohlíku, pekli palačinky, vafle, štrůdly, připravovali květinovou výzdobu, dali k dispozici svoji elektřinu a...

Dnes úspěšně proběhly zatěžkávací zkoušky prototypu hydraulického výukového panelu na dětském dnu na točenském letišti, který pořádali cholupičtí hasiči společně s mnoha dalšími místními spolky.

Spolek Pro Komořany moc děkuje všem tatínkům, kteří přišli na brigádu, nalajnovali hřiště, smontovali branky a osadili tyče na síť. Jmenovitě děkujeme Tomáši Zárubovi, Pavlu Pohlovi, Jakubu Smutnému a Václavu Pávkovi.