Web Spolu Pro Komořany využívá technologie společnosti Webnode.cz

Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

Spolek pro Komořany instaloval další herní prvek do Modřanského háje. Na těchto prvcích je důležité to, že je vyrábí děti pro děti. Maminky sice zvedaly obočí, když viděly zelenou nejen tabuli, ale i trička, ale neřekly ani slovo !!!

Spolek pro Komořany vyslyšel výzvu maminek z Modřanského háje a instaloval na gabionovou stěnu první herní prvek, který podporuje dětskou motoriku.

27.5.2019 proběhlo setkání vedení Spolku pro Komořany s Radou městské části Prahy 12, při kterém jsme udělali inventuru plnění závěrů z minulého setkání, které se uskutečnilo 21.1.2019 a probrali jsme další aktuální problémy Komořan - viz zápis v příloze

Noví obyvatelé Komořan, bydlící v Modřanském Háji, dlouhodobě projevují
stesk a rozladění z toho, že v oblasti Modřanského Háje chybí jakékoli dětské
hřiště a další vyžití ve veřejných plochách.

Včera dne 28.11.2018 byl v sále CAMP v budovy Institutu pro plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR) v Emauzích veřejnosti představen hrubopis Územní Studie Komořan.
Byli přítomní radní hl. města Prahy pro oblast územního rozvoje doc. Ing. arch
Petr Hlaváček, pracovníci odboru strategických investic (OSI), paní Ing. arch.
Pospíšilová z IPRu, pečující o...