Další výstavba nad Modřanským hájem

22.10.2021

Měli jste pocit, že výstavbou Modřanského Háje developerský rozvoj této části Komořan skončil, že už se tam nic nevejde? A máte taky, jako jsme měli my, dojem, že schválenou urbanistickou studií se bude alespoň někdo řídit? Třeba alespoň ten Odbor územního rozvoje, který ji vydal? Bohužel Vám musíme říct, že jsme se v tom všem mýlili. Nad ulicí Horkého, tam, kde je hrana lesa mezi cestou na letiště a zahradami nových domů, totiž není les, i když to tak vypadá, ale pozemek, patřící firmě Proinvex, s.r.o. Za ní stojí JUDr. Tomáš Vavřinec, zastupitel na Praze 7.A firma Proinvex před časem přišla se záměrem výstavby deseti rodinných domů se zahradami a obslužnou komunikací, napěchovaných právě na tento pozemek, studie nestudie, zeleň nezeleň. V územním plánu bylo využití tohoto pozemku stanoveno jako částečně bydlení a částečně "zeleň městská krajinná (ZMK)". V nově schválené a registrované studii, kterou jsme tu společně s Vámi prodiskutovávali koncem roku 2018, je pozemek rovněž navržen částečně pro bydlení, a částečně pro ZMK, nicméně hrana zastavitelného území se v souladu s reálným stavem věcí ve studii posouvá tak, aby bydlení mělo kompaktnější (tedy snáze zastavitelnější) tvar a ZMK také. Navzdory oběma územně plánovacím dokumentům však nyní stavební úřad pro Prahu 12 a následně, přes podané námitky a odvolání ze strany sousedů i městské části P12, i Odbor územního rozvoje Magistrátu Hl. m. Prahy, dal výstavbě povolení. Nečekali jsme to. Rozporů s územně plánovacími dokumenty je tam několik, a Odbor územního rozvoje Magistrátu Hl. m. Prahy je ten, kdo komořanskou Urbanistickou studii financoval a dovedl ji k registraci mezi závazné dokumenty. Z definice plochy "ZMK" například plyne, že jde o zeleň volně přístupnou a není možné ji uzavřít do soukromých zahrad. Obslužná komunikace musí mít bezpečné parametry. Návrh nijak nerespektuje průchody do lesa, vytvořené urbanisty pro zástavbu Modřanského Háje. Nálety, vyrostlé od sedmdesátých let na okraji lesa, mají obvod kmene leckdy větší, než 80cm, a tvoří kompaktní lesní porost, ač je dle katastru hrana lesa dále v hmotě porostu. Snažíme se i v této fázi zabojovat o rozumné řešení, které bude respektovat zákonné normy. Vytvořili jsme za tím účelem jednak petici a jednak Otevřený dopis. Petici za to, aby Územní studie Komořan nebyla obcházena a stala se skutečně závazným dokumentem pro rozhodování v území, a zejména aby byla respektována bez výjimek těmi, kdo ji zaplatili a nyní se s ní v odborných kruzích chlubí. A Otevřený dopis všem, kterých se to na Magistrátu i na odborech a úřadech týká, ve znění, které přikládáme. Aby se o tom vědělo. Nebudeme váhat nad medializací celého případu, pokud máte nápady, jak to vytáhnout na světlo, pište, I když samozřejmě v současné době je veřejný prostor obsazen jinými závažnými tématy. Doufáme, že se nakonec podaří najít řešení, které nebude v kolizi se zákony, které by měly platit pro všechny stejně. Díky všem, kteří připojí k petici I Otevřenému dopisu svůj podpis, lze to udělat fyzicky ve školce Dolince, u pekaře, u řezníka, anebo velmi snadno i elektronicky:

Petice za US:   https://1url.cz/cK4wR

Otevřený dopis: https://1url.cz/DK4w3

Anebo se ozvěte, dojdeme s papíry.