Rozhodnutí o obchvatu Komořan

08.09.2021
Aktuálně je na úřední desce zveřejněno rozhodnutí MHMP, kterým je potvrzeno (drobně změněno) územní rozhodnutí na stavbu nazvanou "Stavba č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem - stavbou 513", tj. Novou Komořanskou.