Veřejné projednání metropolitního plánu

29.04.2022

26.4.2022 byl vystaven návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území.  

Detaily Metropolitního plánu pro Komořany si můžete prohlédnout na:  https://plan.praha.eu/short/_0yw72f5ut4.html

Jsme rádi, že se do metropolitního plánu promítla územní studie Komořan včetně tramvaje a její otočky v Modřanských strojírnách a že tam zapracovali většinu našich připomínek, které jsme k hrubopisu posílali v roce 2018. Samozřejmě, že tam není úplně všechno podle našich představ, ale to je otázka diskuse, kterou nyní můžeme oficiálně vést.

Všichni občané mohou zasílat své připomínky do 30.6.2022 na formuláři:  https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/pripominkovani_planu/