Hrubopis územní studie Komořany je hotov

02.09.2018

Jsme rádi, že zpracovatel územní studie předal včas podle smlouvy hrubopis územní studie Komořan magistrátu a ten jej nyní rozeslal dotčeným orgánům k připomínkování. Mezi dotčenými orgány je i Úřad MČ Praha 12, který to rozeslal komisím. Poté by zpracovatel měl připomínky zapracovat do čistopisu územní studie, která by měla být veřejnosti představena asi během listopadu.