Město – iniciátor rozvoje-záznamy přednášek

03.07.2018

V Pardubicích  se  25. 4. 2018 konala urbanistická konference Město - iniciátor rozvoje.
Jsme rádi, že i Spolek Pro Komořany byl požádán o příspěvek, který tam za nás přednesla místopředsedkyně spolku  Ing. arch. Eva Rybníčková.
Nyní Vám předkládáme záznamy všech přednášek, které můžete i dále šířit.

Zvláště doporučujeme Vaší pozornosti příspěvky:

  • Ing. arch Evy Rybníčkové o práci spolku v Komořanech,
  • Ing. arch. Janicy Šipulové o zkušenostech z plánování města Vídně,
  • Ing. Tomáše Kadeřábka- ředitele Asociace developerů ,
  • Mgr. Vladimíra Kořena - starosty Říčan

...................................................................................................

Ing. Martin Charvát
Úvodní slovo primátora Pardubic Martina Charváta
https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155939874856596/

prof.
Ing. arch. Michal Kohout

Jak iniciovat rozvoj? Cíle konference, role města.

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155868190511596/

1. blok: dobré příklady

Vít
Řezáč
, FA
ČVUT:
Hamburg Altona: Veřejný a soukromý sektor při plánování města - zahraniční
zkušenosti

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155887416286596/

Janica
Šipulová
,
Consequence forma:
Vídeň plánuje a spolupracuje

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155887419211596/


Petr Štěpánek, MÚVS ČVUT:
Politiky udržitelného a dostupného bydlení ve Vídni

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155887422926596/


Vladimír Kořen, starosta města Říčany:
Jak uřídit suburbanismus
https://www.youtube.com/watch?v=f71repcXnXo


Palmovka, Praha 8

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155887431571596/

2. blok: aktéři a jejich rolePetr Návrat, ONplan:
Keynote speech: Nástroje (systémy a participace)

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155868197321596/


Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů:
Jak může soukromý sektor spolupracovat s městem? (směřování k win-win)

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155868188266596/


David Tichý, FA ČVUT:
Spolupráce města s akademickým sektorem

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155887428976596/


Tomáš Ctibor, 4ct:
KAM - Kancelář architektury města, organizace a koordinace rozvoje

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155868186591596/


Eva Rybníčková, Spolek Pro Komořany:
Občanský spolek jako nepolitický prostředník mezi občany a radnicí

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155939895081596/

Marie
Petrová
,
místní Agenda 21:
Udržitelný rozvoj měst

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155868201106596/

Diskuze

https://www.facebook.com/fa.cvut.cz/videos/10155868203611596/