Archiv

 

Jsme velmi rádi, že po dlouhých vyjednávání byl včera zaregistrován a zveřejněn čistopis územní studie pro Komořany.

Spolek pro Komořany požádal město o vyčištění chodníku od náletových dřevin v ulici Na Komořsku. Tento chodník patří Magistrátu hl. města Prahy. Velmi rychle se tam rozrůstá Pajasan dužnatý. Jedná se o velmi invazívní a alergenní rostlinu, kterou je nutné ničit, protože za rok vyroste o 2m do výšky a její kořeny se rozšíří o 4m. V příloze posílám...

Spolek pro Komořany instaloval další herní prvek do Modřanského háje. Na těchto prvcích je důležité to, že je vyrábí děti pro děti. Maminky sice zvedaly obočí, když viděly zelenou nejen tabuli, ale i trička, ale neřekly ani slovo !!!

Spolek pro Komořany vyslyšel výzvu maminek z Modřanského háje a instaloval na gabionovou stěnu první herní prvek, který podporuje dětskou motoriku.

27.5.2019 proběhlo setkání vedení Spolku pro Komořany s Radou městské části Prahy 12, při kterém jsme udělali inventuru plnění závěrů z minulého setkání, které se uskutečnilo 21.1.2019 a probrali jsme další aktuální problémy Komořan - viz zápis v příloze

Noví obyvatelé Komořan, bydlící v Modřanském Háji, dlouhodobě projevují
stesk a rozladění z toho, že v oblasti Modřanského Háje chybí jakékoli dětské
hřiště a další vyžití ve veřejných plochách.