Tabule na kreslení v Modřanském háji

Spolek pro Komořany instaloval další herní prvek do Modřanského háje. Na těchto prvcích je důležité to, že je vyrábí děti pro děti. Maminky sice zvedaly obočí, když viděly zelenou nejen tabuli, ale i trička, ale neřekly ani slovo !!!