Čistopis územní studie

04.09.2019

Jsme velmi rádi, že po dlouhých vyjednávání byl včera zaregistrován a zveřejněn čistopis územní studie pro Komořany.

Je možné si ji stáhnout na: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_platne/index.html

a související dokumentaci na: https://www.uur.cz/ilas/Kraj_PoctyZaznamu1.asp?KODKR=19