Dětská hřiště do Modřanského háje

28.02.2019

Noví obyvatelé Komořan, bydlící v Modřanském Háji, dlouhodobě projevují
stesk a rozladění z toho, že v oblasti Modřanského Háje chybí jakékoli dětské
hřiště a další vyžití ve veřejných plochách.

Na jejich podněty zareagovala paní Ing. Eva Tylová, radní pro územní rozvoj
MČ Prahy 12, která u arch. Evy Rybníčkové zadala zpracování rešerše možností
umístění hřiště v lokalitě MH.

Ing. arch. Eva Rybníčková k tomu dodává:

" Zpracovala jsem slíbenou rešerši možností umístění dětského hřiště v
oblasti Moháje a přikládám její výstupy. Ten nejdůležitější je, že místo pro
hřiště tu dle mého soudu je :). Ověřovala jsem ještě dnes ráno pásmem a jsem
přesvědčena, že pozemek u ulice Do Koutů, pod objektem B, který patří
společnosti Modřanský Háj, a.s., je na hřiště vhodný. Sice jsou zde omezení -
ochranné pásmo vodovodu, podzemní retenční nádrž a výsadba sedmi stromů, ale i
tak by se několik herních prvků dalo umístit. Další prostory v zástavbě, takové
ty koutky a plácky, jsem rovněž zohlednila a načrtla sem nějaké nápady, ale na
velké hřiště to není - nicméně i málo může udělat obrovský rozdíl ve vnímání
lokality jakožto místa "pro lidi", takže doporučuji si projít všechny
obrázky, pročíst si, co k tomu píšu a zasnít se. Co se týče hřiště, zaměřila
jsem se na herní prvky pro věkovou kategorii nejmenších, s dopadovou výškou do 1
m (tím pádem může zůstat na hřišti trávník - ale nemusí), a tyto prvky
zakreslila zhruba do situace - viz příloha. Nyní je na jednání s majiteli
pozemku a MČ Prahou 12, jak to skutečně bude, zda i pro ně bude místo vhodné. U
dvou vytipovaných menších míst, kde jsou majiteli SVJ (objekt B pro místo B3 a
objekt C pro místo B4) je zcela na dohodě s majiteli jednotek, zda nějakým
způsobem umožní rozvinutí těchto míst - ne nutně formou vlastní realizace, ale
vůbec umožnění podobného záměru. Při jednání s MČ Praha 12 zazněla podobným
počinům vcelku podpora, tak apeluji na obyvatele, aby případné dobré nápady,
jak si veřejný prostor kolem domu zpříjemnit, bez letitého otálení projednali a
poprosili o dílčí souhru právě MČ - ať už formou správy (a zodpovědnosti) anebo
možná (!?) i pořízení prvků (pinčesový stůl atp.). Budu ráda za konstruktivní
komentáře, jsme na začátku, tak věřím, že se postupně kola roztočí a alespoň
pískoviště s lavičkou se tu objeví."