Archiv

 

Poté, co jsme vyčistili rokli na Závisti, tak připravujeme další brigádu na čištění našeho okolí. Zveme vás na sobotu 1.2.2020 od 9 do 13 hodin na vyklízení nepořádku po bezdomovcích v železničním propustku na 37. železničním km pod cyklostezkou směrem na Zbraslav. Vezměte si s sebou pracovní rukavice a pevné boty.

Česká společnost ornitologická Vás zve na vycházku je Světovému dni mokřadů 2020, která začíná v neděli 2. 2. 2020 v 9:50 na břehu Vltavy u žel. zast. Praha - Modřany. Projdeme se podél Vltavy oblastí modřanských tůní do Komořan. V případě pěkného počasí a zájmu možno pokračovat až na Zbraslav. Sebou dalekohledy a oblečení do terénu. V případě...

Děkujeme Ing. Jiřímu Zemánkovi za včerejší intenzívní pokračování v úklidu lesa na jižním okraji katastru Komořan. Kromě napytlování odpad i roztřídil pro recyklaci. Ještě asi 10 pytlů a bude černá skládka zlikvidovaná.

Spolek pro Komořany se snaží komunikovat s Radou MČ na pravidelných setkáních. V příloze vám posíláme zápis z minulé schůzky, kde si můžete přečíst, jakými tématy jsme se zabývali.

Moc děkuji všem, kteří se dnes zúčastnili brigády na čištění černé skládky v lese na staré zbraslavské silnici, po které budujeme část Stezky svobody. Osobně děkuji členům našeho spolku Ing. Kašparovi CSc., Vladimíru Vávrovi a pak kolegům z klubu vojenské historie, kteří pracují
ve spolku Deutschmeister Infanterie se sídlem na Točné, jmenovitě Mgr....

Jarní členská schůze Spolku pro Komořany pověřila výbor, aby 2x ročně publikoval zprávu o činnosti. Zpráva za období květen - listopad 2019 Je ke stažení na tomto odkaze:

Dnes jsme obdrželi aktuální výkresy úprav centra Komořan. Jsme rádi, že jak vedení MČ Prahy 12, tak architekti akceptovali připomínky Spolku pro Komořany - např. upustili od modrých nátěrů starých povrchů, nechali odvézt staré panely a nahrazují je novým živičným povrchem, přijali naše připomínky k bezpečnosti dětí a posunuli herní prvky dál od...

Stezka svobody

10.11.2019

Moc děkuji všem brigádníkům jak ze Spolku pro Komořany, tak ze spolku Deutschmeister Infanterie, z.s. z Točné, kteří v sobotu vyčistili pietní místo u ulice Branišovská směrem na Točnou od odpadků a obnovili rozpadlé přírodní schody na Stezce svobody.