Aktuální výkresy centra Komořan

20.11.2019
 

Dnes jsme obdrželi aktuální výkresy úprav centra Komořan. Jsme rádi, že jak vedení MČ Prahy 12, tak architekti akceptovali připomínky Spolku pro Komořany - např. upustili od modrých nátěrů starých povrchů, nechali odvézt staré panely a nahrazují je novým živičným povrchem, přijali naše připomínky k bezpečnosti dětí a posunuli herní prvky dál od komunikací a zastíní je třemi košatými rychle rostoucími stromy (Pavlonie plstnatá). Vnitřní komunikace budou ponechány v původních profilech, protože se nejedná o budování nového centra, na které by bylo potřeba územní rozhodnutí, ale pouze o opravu a vylepšení. Vysazením mnoha nových stromů včetně vánoční Jedle kavkazské a umístěním herních prvků a laviček pod stromy jistě vznikne pěkná oblast v Komořanech. Jedná se o první etapu úpravy tohoto prostoru. V další etapě by se měla např. upravit křižovatka Komořanská-Revoluce, které již nebrání žádný strom, nebo vytvořit vodní prvek (pítko) a snad i přípojka elektřiny na pořádání veřejných akcí.