Poděkování za úklid lesa

14.12.2019

Moc děkuji všem, kteří se dnes zúčastnili brigády na čištění černé skládky v lese na staré zbraslavské silnici, po které budujeme část Stezky svobody. Osobně děkuji členům našeho spolku Ing. Kašparovi CSc., Vladimíru Vávrovi a pak kolegům z klubu vojenské historie, kteří pracují 
ve spolku Deutschmeister Infanterie se sídlem na Točné, jmenovitě Mgr. Zdeňku Munzarovi, Ing. Martinu Klofáčovi, Mgr. Petru Bjačkovi a Mgr. Petru Nouzovi. Udělali dnes zase mnoho práce. Nasbírali 17 pytlů odpadků (plastů, skla, atp.), 3 pneumatiky, azbestovou trubku a zpevnili pěšinu v prudkém svahu.

Ještě tam je práce asi na jednu až dvě další brigády a mohlo by to být všechno čisté. S nabídkou dalších brigád se ozveme až po novém roce.

Petr Běťák