Poděkování za úklid propustku pod tratí

01.02.2020

Moc děkujeme všem účastníkům dnešní brigády za úklid propustku pod tratí i části lesa nad ním. Tím je vyčištěná celá trasa budoucí Stezky svobody.

Nyní bude následovat instalace informačních tabulí a turistické značení.