Demografická studie Prahy 12 zveřejněna

15.10.2019

Úřad Prahy 12 zveřejnil update demografické studie, který nechal udělat na popud Spolku pro Komořany v roce 2018. 

Celá studie je ke stažení na: https://www.praha12.cz/ma-21/ms-66408/p1=66408

Resumé a hlavní zjištění

 • Na území MČ Praha 12 žilo k 31. 12. 2017 podle údajů Českého statistického úřadu 56 249 obyvatel. Nejvíce obyvatel pak žije v lokalitách Kamýk (18 603) a Sídliště Modřany (16 614).
 • Počet obyvatel se v posledních 15 letech pohyboval mírně nad úrovní 54 tis. Od roku 2014 počet obyvatel roste.
 • Na území MČ Praha 12 byla v posledních pěti letech realizována intenzivnější bytová výstavba. Pokud jde o plánované developerské projekty, dosahují v součtu až 7 tis. nových bytových jednotek. Nejintenzivnější bytová výstavba je naplánovaná v lokalitách podél Vltavy (Komořany, Čechova čtvrť a Staré Modřany).
 • Počet obyvatel do roku 2032 poroste, a to v závislosti na realizaci plánované výstavby. Podle střední varianty zde bude v roce 2032 žít cca 64 tis. osob a také poté očekáváme obdobný počet obyvatel, tedy o cca 8 tis. více než v roce 2017. 

Mateřské školy

 • V rámci MČ Praha 12 působí 20 mateřských škol zřízených samosprávou (včetně detašovaných pracovišť). Jejich stávající registrovaná kapacita činí 1992 míst. Do budoucna se plánuje navýšení o 70 míst. V současné době navštěvuje mateřské školy 1 847 dětí a dalších 65 dětí bylo z kapacitních důvodů odmítnuto. Porovnáme-li počet zájemců o mateřské školy s počtem zde žijících dětí, zjistíme, že o umístění dítěte v mateřských školách na území MČ Praha 12 mají zájem rodiče cca 105 % z celkového počtu dětí ve věku 3 - 5 let (průměr za poslední 3 roky).
 • Počet tří až pětiletých dětí žijících na území MČ Praha 12 poroste do roku 2023. Zároveň se zvýší poptávka po umístění dvouletých dětí v mateřských školách. Předpokládáme, že v roce 2023 bude ze strany rodičů zájem umístit v mateřských školách cca 2 500 dětí (včetně 33 % z celkového počtu dvouletých - cca 200). To je o 500 dětí více, než kolik činí stávající kapacita včetně plánovaného rozšíření.
 • Kapacity mateřských škol víceméně odpovídají stávajícímu geografickému rozložení dětí. Již v příštích 5 letech se situace změní. Nebudou dostačovat kapacity především v lokalitách podél Vltavy (Staré Modřany, Čechova čtvrť, Komořany).

Základní školy
 • Na území MČ Praha 12 působí 9 základních škol zřízených samosprávou. Jejich stávající kapacita dosahuje dle rejstříku škol 6 566 žáků, nicméně dle údajů odboru školství, kultury a vzdělávání MČ Praha 12 je o cca 10 % nižší. Počet žáků v posledních 6 letech výrazně rostl a k začátku školního roku 2017/18 navštěvovalo místní základní školy 4 588 žáků.
 • Porovnáme-li počet žáků s počtem obyvatel v daném věku s hlášeným trvalým pobytem na území MČ Praha 12, navštěvuje 1. stupeň místních základních škol v průměru 97 % z celkového počtu dětí v daném věku, 2. stupeň pak 94 % všech dětí v daném věku (index návštěvnosti). S tímto indexem návštěvnosti počítáme i do budoucna.
 • Počet dětí ve věku 6 - 14 let s hlášeným trvalým pobytem na území MČ Praha 12 do budoucna vzroste. Pokud by do místních škol nastupovalo 97 % z celkového počtu šestiletých dětí a 94 % všech jedenáctiletých, počet žáků v roce 2027 dosáhne téměř 6,5 tis. (střední varianta). Stávající kapacity nebudou zhruba po roce 2022 s největší pravděpodobností dostačovat.
 • V současné době se v rámci MČ Praha 12 otevírá 205 kmenových tříd. Při 24 žácích na třídu bude v roce 2027 potřeba otevírat cca 280 tříd.
 • Do budoucna budou kapacity ZŠ chybět v lokalitách podél Vltavy (Staré Modřany, Čechova čtvrť a Komořany).

Senioři a sociální služby

 • Počet seniorů ve věku 80 let a starších se v příštích 20 letech téměř ztrojnásobí.
 • Naroste i počet osob pobírajících příspěvek na péči. Zatímco v roce 2017 jej pobíralo cca 1,2 tis. občanů, v roce 2040 to bude cca 2,2 tis.
 • Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva výrazně naroste poptávka v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví či veřejného prostoru (bezbariérovost...).