Aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového

Máme velkou radost z radosti dětí a rodičů z nového hřiště. I když je zima, pohyb na vzduchu svědčí všem. Nejsou ale všichni rodiči malých dětí, proto prosíme o respektování provozní doby hřiště, která byla v souladu s přáním obyvatel přilehlého bytového domu stanovena takto: 9 až 19 hodin.
Naším cílem je harmonické soužití všech - proto ctíme i...

Mnozí z vás, kteří chodíte do lesa, jste si všimli, že na některých pěšinách vznikají příčné stružky, a ptáte se, čemu mají sloužit.
Při přívalových deštích se z lesa po ulici Revoluce valí voda, která s sebou unáší listí i cennou lesní půdu a znemožňuje přecházení vozovky. Kromě toho je potřeba vodu v lese udržet, aby nadále nevysychal.

V sobotu 21. 11. 2020 od 10:00 budeme vysévat trávník, sázet dva stromky a nějaké keře na dětském hřišti v Modřanském háji. Pakliže budete chtít pomoct, vezměte si hrabičky a kbelíček na semínka a přijďte.
Vzhledem ke karanténním opatřením jsou roušky povinné a počet současně pracujících budeme regulovat. Ostatní budou moct vařit kafe a v...

Děkujeme firmě Regulus, že vyslyšela nářky maminek z Modřanského háje, které si dlouhodobě stěžovaly na to, že si děti nemají kde hrát. Vzhledem k tomu, že víme, jak napnutý je rozpočet MČ Prahy 12, oslovili jsme firmu Regulus a ta pro děti velmi ochotně uvolnila přes 300 tisíc Kč a dnes se pustili do výstavby na jednom z mála pozemků,...

Spolek pro Komořany se angažuje ve vyřešení problému masivního zaplavování těchto důležitých přístupových ulic do přilehlého území. Během dešťů se ulice Do Koutů a Revoluce změní v řeku, kterou, nelze přejít bez holínek. V případě větších objemů vodních srážek zde voda dotéká i hodiny po jejich skončení.

Na základě voleb dne 11.6.2020 byl za místopředsedu spolku zvolen Vladimír Vávra a nahradil zakládajícího člena Ing. Jiřího Zemánka, kterému za jeho inspirativní práci velmi děkujeme.

Letos poprvé mají občané možnost sami ovlivnit část městského rozpočtu na příští rok. Město na to vyčlenilo 1 mil. Kč. Do soutěže se přihlásilo 6 projektů a každý je omezen částkou 250 tis. Kč. Mezi nimi je i jeden pro Komořany, a sice pítko a vodní prvek do centrálního parku u Billy.

Nové informace, které pomohou doplnit poznání dávné minulosti jihu Prahy, přináší záchranný archeologický výzkum, jehož terénní část proběhla v době od dubna do června u křižovatky Komořanské a Zlochovy ulice v Praze-Modřanech.

Vážení obyvatelé Prahy 12, v těchto dnech máte výbornou možnost, jak vybrat a podpořit záměry a projekty na Praze 12, na kterých vám záleží. Na Sofijském náměstí v kontejneru probíhá do 14. 10. 2020 Netradiční Forum Prahy 12, na kterém se máte možnost s projekty seznámit a nalepením 5 nálepek ocenit ty, na kterých vám záleží. Je mezi nimi i...

V sobotu 5.9.2020 proběhl již osmý ročník podzimní komořanské sousedské slavnosti a opět se i přes špatnou předpověď počasí povedl.
Děkujeme všem sousedům-brigádníkům, kteří stavěli a bourali stany, připravili bleší trh, vyráběli párky v rohlíku, pekli palačinky, vafle, štrůdly, připravovali květinovou výzdobu, dali k dispozici svoji elektřinu a...