Pítko a vodní prvek v parku v centru Komořan

01.05.2021

Květnové číslo Novin Prahy 12 přináší na str. 4 článek Ing. Arch. Evy Rybníčkové o přípravě vodního prvku do parku v centru Komořan https://1url.cz/7KeSD

Jak je zmíněno v článku, tak letos by v rámci participativního rozpočtu MČ Prahy 12 měla být vybudována vodovodní přípojka s pítkem. Děkujeme členu výboru Spolku pro Komořany Ing. Davidu Kupilíkovi za zpracování projektu pro ÚR bez nároku na honorář. V současné době již probíhá územní řízení. Realizace by měla být do konce roku.

Nyní Ing. Arch. Eva Rybníčková společně s Ing. Petrou Jiránkovou a Matyášem Gröschlem pracují na navazujícím projektu brouzdaliště s hracími prvky, které bychom chtěli realizovat v další etapě tak, jak se nám podaří zajistit finanční zdroje.

Prozatím je v parku umístěn alespoň vodní hrací a naučný panel, který byl vytvořen za pomocí dětí sponzorsky.