Komořany jako vzor pro plánování v Praze

18.06.2021

V úterý 15.6.2021 se konala konference o aktuálních trendech a výzvách v rozvoji hlavního města. Záznam je ke shlédnutí je na https://1url.cz/nK2l0

Komořan se týkaly dvě přednášky, a sice v prvním bloku konference I. Udržitelné město a jeho občané Ing. arch. Petr Klápště, PhD. vysvětluje význam participativního plánování a územních studií, a přitom Komořany zmiňuje jako příklad dobře provedené participace občanů.

Ve čtvrté části konference IV.Praktické přípravy: inspirace pro Prahu se Ing.& Ing. Marek Pecháček  věnuje výhradně Komořanům, které uvádí jako vzor pro plánování pro ostatní části Prahy.

Je ctí Spolku pro Komořany, který už v roce 2015 přišel s požadavkem vypracování územní studie pro tuto oblast a pod vedením Ing. arch. Klápštěho, PhD. a Ing. arch. Šindlerové, PhD.  aktivně pracoval v pracovní skupině na přípravě zadání.