Základní škola v Komořanech

Spolek Pro Komořany uspořádal od 16. 11. 2017 do 21. 11. 2017 výstavu 15 studentských prací. Tato výstava je součástí naši dlouhodobé snahy o sledování společného zájmu občanů, investorů, veřejné správy a urbanistů na vytvoření atraktivního, účelného a klidného prostoru pro bydlení, komunitní život, nerušící výrobu a odpočinek, odpovídající současným i budoucím potřebám. Chceme toho docílit vytvořením celkové koncepční studie pro celou lokalitu Komořan, vymezenou Cholupickým potokem na severu, okrajem lesa na východě, katastrální hranicí se Zbraslaví na jihu a Vltavou na západě. V současné době je již připraveno zadání této územní studie a magistrát hl. města Prahy bude v nejbližší době vypisovat výběrové řízení na jejího zpracovatele.

Celá tato koncepce musí vycházet z údaje o počtu současných i budoucích obyvatel. Proto jsme v loňském roce udělali demografickou studii Komořan, kterou můžete najít na našem webu. Nyní jsme provedli aktualizaci dat přímo v Modřanském háji.

V Modřanském háji máme dnes 99 dětí, z toho 49 do 2 let, 34 dětí do 5 let, 13 dětí do 9 let a 3 do 14 let. Dále asi 8 maminek prozradilo, že očekávají svá miminka v nejbližších měsících.

Dnes je hotovo a obydleno 163 bytů, dokončuje se 32 dalších bytů a 4 vila domy 1. etapy pod lesem a již se staví třetí etapa, kde je naprojektováno 79 rodinných domků. Kromě toho probíhá stavební řízení na 2. Etapu, kde investor předpokládá 147 bytů.

Investor - firma Avestus plánuje, že do 3 let v Modřanském háji bude hotovo 435 bytů, což je naštěstí méně, než bylo uvedeno v územním rozhodnutí. Tam bylo plánováno 669. Pakliže nám budou děti přibývat současným tempem, pak by Modřanský háj generoval v příštích 8 až 10 letech asi 2 až 3 třídy ročně.

Informační postery

Darovací smlouvy mezi Modřanským hájem a MČ Praha 12

Očekávaný nárůst počtu bytů na Praze 12 do roku 2030

Pozemek určený pro veřejné vybavení. Z toho červenou část vlastní MČ Praha 12

Studentské práce - semestrální projekt studentů 3. ročníku FS ČVUT, katedry architektury, pod vedením Ing. arch. Tomáše Meda, PhD. a Ing. arch. Jiřího Smolíka - 2017

Assylkhanova Botagoz

Csóka Martin