Regulační plán

Je nevyšší možný stupeň regulace území. 

Výhody:

1.

2.

3.

Nevýhody:

1.

2.

3.