Poslání spolku

Sledovat společný zájem občanů, investorů, veřejné správy a urbanistů pro vytvoření atraktivního, účelného a klidného prostoru pro bydlení, komunitní život, nerušící výrobu a odpočinek, odpovídající současným i budoucím potřebám. 

Jak toho docílíme - Vize

Vytvořením celkové koncepční studie pro červeně vyznačenou oblast k.ú. Komořan a části Modřan.

Aktivity:

Monitoring: sledovani nebo mapovani doposud nesledovaneho jevu

Analyza: Předmětem je vyhodnoceni sledovanych jevů, jejich utřiděni, nalezeni vnitřnich souvislosti.

Studie: V ramci studie jsou na zakladě znamych okolnosti prověřovany možnosti pro nastaveni dalšiho postupu. Studie obsahuje navrh řešeni nebo připadně jeho varianty.

Hodnocení: Posuzovani hodnoty, kvality, učelnosti a efektivity realizovanych aktivit.Nastaveni musi proběhnout již v uvodni časti, aby se mohlo začit se sledovanim zajmovych jevů ještě před započetim realizace aktivit.

(převzato ze Strategického plánu Prahy, upraveno)Členský příspěvek je dobrovolný. Obvykle 300 - 500 Kč / 1 rok. Transparentní účet najdete ZDE