Petice Šabatka

Stanovisko Spolku Pro Komořany

Firma Central Group požádala zastupitelstvo hl.m. Prahy o změnu územního plánu na Šabatce. Bude se to projednávat 15.9.2016
Spolek k tomu vydává toto stanovisko:
Komořany mají v současné době 2600 obyvatel a rychle se rozrůstají. Intenzívně se staví Modřanský háj, kde do roku 2022 přibude asi 600 bytů. Do 6 let zde přibude asi 900 dětí. Bude tedy nutné zde postavit školu. Ta se ale ještě ani nezačala projektovat!

V Modřanském háji je podle územního rozhodnutí plánováno 850 aut. Stávající ulice Do koutů, Revoluce a celá Komořanská na to nejsou kapacitně připravené. Rovněž ROPID vydal zamítavé stanovisko k dnes projednávané změně územního plánu s odůvodněním, že tuto oblast nelze kvalitně obsloužit MHD.

Spolek Pro Komořany doporučuje, aby do Komořan byla urychleně dovedena tramvaj, která by celou oblast zklidnila.

V Komořanech nám rychleji než v celopražském průměru narůstá vrstva seniorů. Pro ně chybí jak zdravotní, tak sociální služby. Komořany budou mít do 6 let přes 4 tisíce obyvatel a schválením předloženého záměru by se to přiblížilo pěti tisícům. Je tu pouze jedna malá ordinace praktického lékaře, která navíc není bezbarierová, chybí lékárna, chybí pošta, chybí místa v domově důchodců atp.

V Komořanech jsou velké "braunfieldy", které se patrně rovněž začnou zastavovat a my to uvítáme, protože se celá oblast zkulturní a bude možné do ní umístit služby, které tady chybí.

Praha 12 nemá zpracovanou žádnou urbanistickou studii, natož regulační plán, které by řešily jak výše uvedenou infrastrukturu, tak dopravní obslužnost jednotlivých oblastí. My jsme ochotni se na rozvoji koncepce Komořan podílet a spolu s investory a s vedením samosprávy městské části napomoci při vypracování celkové urbanistické studie, která by zahrnovala jak oblast školství, tak zdravotnictví, sociálních služeb i dopravy.

Vážení zastupitelé, někteří z vás máte obavu, že dnešním neschválením žádosti firmy Central Group na změnu územního plánu mohou vzniknout nějaké finanční nároky firmy za zmařenou investici. Chtěl bych vás uklidnit. Na změnu územního plánu neexistuje žádný právní nárok, a pakliže investor již udělal nějaké investice, pak je to v rámci jeho podnikatelského rizika.

Proto Vás žádáme, vážení zastupitelé, abyste s rozhodnutím o jakékoli změně územního plánu v lokalitě Komořan počkali na dobu, až bude vypracovaná a schválená studie celé lokality.

Děkuji za pozornost

Za výbor Spolku Pro Komořany

Petr Běťák
předseda

Text Petice Šabatka
Text Petice Šabatka