Města pro lidi

Rozhovor s Janem Gehlem o tom v čem je Praha odlišná od Kodaně či Moskvy. Článek je možné nalézt na stránkách Pražského deníku ZDE

Inspirací pro naši činnost je kniha Jana Gehla Města pro lidi, vydalo Partnerství, o.p.s., 2013


Máte zájem o zapůjčení knihy Města pro lidi? Ozvěte se nám Kontakt. Knihu Vám rádi zapůjčíme.


Zásady plánování - str. 232:

1. Promyšleně vybírejte místa pro městské funkce: zajistíte tím kratší vzdálenosti mezi nimi a dostatečné množství lidí a událostí

2. Integrujte různé městské funkce s cílem zajistit v jednotlivých městských čtvrtích všestrannnost, hojnost vjemů, sociální udržitelnost a pocit bezpečí.

3. Navrhujte městský prostor tak, aby byl lákavý a bezpečný pro chodce a cyklistický provoz.

4. Otevřete hraniční linie mezi městem a budovami, aby život uvnitř budov a dění v městském prosotru na sebe mohly vzájemně působit.

5. Podporujte vytváření podmínek k tomu, aby městský prostor člověka lákal k delšímu setrvání, protože pár lidí, kteří tráví na jednom místě hodně času, vyvolává stejný pocit živého prostoru, jako mnoho lidí, kteří se zdrží jen krátce

Zásady dopravního plánování - str. 234:

"Sdílené ulice", které slouží pozoruhodně dobře-pokud jsou interpretovány tak, že na nich mají jasnou a nejvyšší prioritu chodci. Město pro pěší, přechod z rychlého provozu k pomalému se děje na hranicích města nebo na okraji obytné části. Přímočarý a jednoduchý systém s podstatně vyšší úrovní bezpečnosti a lepším zabezpečením než jiné dopravní systémy.

Město ve výši očí - str 238:

1. Přiměřená ochrana proti jakémukoli nebezpečí, ublížení na zdraví, nejistotě

2. Zajistit, aby prostory nabízely příjemný komfort a lákaly člověka k nejdůležitějším aktivitám, které podporují využívání veřejného prostoru- k chození, stání, sezení, pozorování, mluvení, poslouchání a sebevyjádření. Je nezbytné brát v úvahu situaci během dne i noci, stejně jako během čtyř ročních období.
Abychom mohli obdivovat a chválit všechny příjemné stránky určitého místa, je třeba primárně zajistit správné lidské měřítko, možnost vychutnat pozitivní stránky místního klimatu a také zprostředkovat estetické zážitky i příjemné smyslové vjemy.