Vítěz výběrového řízení na územní studii Komořan

08.02.2018

Koncem ledna proběhlo na Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) výběrové řízení na zpracovatele územní studie pro Komořany (ÚS). Jsme velmi rádi, že se podařilo Ing. arch. Klápštěmu, PhD. a Ing. arch. Šindlerové, PhD., kteří byli pověřeni Radou MČ Praha 12 k řízení pracovní skupiny na přípravu ÚS, přesvědčit MHMP, aby nebyla rozhodujícím kritériem nabídnutá cena, ale kompetentnost zpracovatele. Poprvé magistrát přistoupil na to, že cena dostala váhu pouze 40% a vedle ní se hodnotilo např. složení týmu, zda v něm je urbanista, dopravní inženýr, odborník na zelenou infrastrukturu, dále reference na zakázky stejného nebo obdobného předmětu plnění, schopnost prohloubit řešení a zkušenosti s nadstandardní komunikací s veřejností v rámci zpracování územní studie. Přihlásilo se 10 renomovaných architektonických kanceláří a někteří přiznali, že se o tuto práci uchází hlavně díky kvalitně připravenému zadání a dobře stanoveným soutěžním kritériím. Z uchazečů vybrala šestičlenná komise, ve které byla Praha 12 zastoupena Ing. Pajskrem a Ing. arch. Klápštěm, PhD., urbanistickou kancelář UNIT architekti, s.r.o. z Prahy 3, v jejímž čele stojí Prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, PhD. a Ing. arch. Filip Tittl. Tato firma má za sebou řadu úspěchů, jako např. vítězství v mezinárodní urbanistické soutěži pro návrh centra Brna, které se zúčastnilo 58 zájemců, územní plány měst Balad a Nahrawan v Iráku, studii okolí svatyně Sayid Mohammad v Iráku, obytnou čtvrť Praha Ruzyně, polyfunkční městský blok Hraničář v Ústí nad Labem, dostavbu radnice v Českých Budějovicích a další. Věříme, že vyřeší i rébus Komořan tak, aby na to mohli být hrdi oni i my.Jednou z podmínek zadání byla participace (spoluúčast) veřejnosti na tvorbě studie. Podle zadání jsou během příštích 5 měsíců plánována 3 setkání s veřejností: Na prvním workshopu budou provedeny doplňující průzkumy a rozbory mapující vnímání současného stavu území obyvateli a podněty pro budoucí řešení. Na druhém setkání, které bude po vyhotovení základní koncepce, budou mít občané možnost vznášet své připomínky. Prezentace hotového návrhu (3. setkání) by pak mohla proběhnout do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Po tomto projednání má zpracovatel ještě 2 měsíce na zapracování připomínek. Věříme, že termíny budou dodrženy, protože smlouva obsahuje i sankce ve výši 5.000 Kč za každý den z prodlení.Spolek Pro Komořany