Územní studie - výsledky 1. plánovacího setkání

08.04.2018

19.3.2018 se uskutečnilo 1. plánovací setkání s obyvateli Komořan. Přišlo asi 135 občanů z Komořan. Na přiložené mapce jsou červenými tečkami znázorněna bydliště účastníků.

Závěry jsou obdobné, jako vyšly i v průzkumu v roce 2015.

Mezi hodnotami výrazně převládá příroda (okolní lesy, řeka, louky), její blízkost a snadná dostupnost a zejména využitelnost pro lokální rekreaci a sport; její vlastní (ekologická) hodnota je zmiňována řádově menší důležitostí; díky častému a osobnímu využívání mají obyvatelé Komořan k okolní zeleni poměrně silný vztah.

Mezi nejpalčivější problémy patří:

  • doprava, především nadměrný tranzit po ulici Komořanské, respektive neexistence alternativní trasy/obchvatu, který by tuto situaci mohl řešit; vysokou intenzitou dopravy způsobené problémy (hluk, zplodiny, světelný smog, nespolehlivost autobusové dopravy),
  • dále pak chybějící veřejná infrastruktura a služby, jako např. škola, zdravotnictví, lékárna, pošta atp. a nedostatky veřejných prostranství.


Jako rizika občané vnímají:

  • Služby nebudou dostatečně dimenzovány, aby pokryly požadavky stávajících i nových obyvatel 
  • dojde k narušení charakteru Komořan příliš vysokou a hustou zástavbou 
  • napojení na Pražský okruh ještě zhorší dopravní situaci (zejména pokud nebude zavedena tramvaj a MHD bude nadále závislá na autobusech).
  • plánovaný obchvat Komořan znehodnotí cenné lokality podél řeky přímo nebo tím, že je odřízne nebo negativně ovlivní ráz území.


Kompletní výsledky, ke kterým dospěli účastníci pod vedením zkušených facilitátorů, jsou ke stažení zde: