Protipovodňová opatření v ulici Do Koutů a Revoluce

31.10.2020

Spolek pro Komořany se angažuje ve vyřešení problému masivního zaplavování těchto důležitých přístupových ulic do přilehlého území. Během dešťů se ulice Do Koutů a Revoluce změní v řeku, kterou, nelze přejít bez holínek. V případě větších objemů vodních srážek zde voda dotéká i hodiny po jejich skončení.

Jednali jsme se správcem dešťové kanalizace - firmou PVS Praha, která na naši žádost provedla v červnu a červenci vyčištění a kamerový průzkum dešťové kanalizace v ulicích Revoluce a Do Koutů. Bohužel zjistili, že v ulici Do Koutů nejsou vybudovány odbočky pro kanalizační vpusti, a proto není reálné v nejbližší době tyto vpusti dodatečně vybudovat. To by znamenalo uzavření této ulice, která však je jedinou přístupovou cestou do Modřanského háje a firem na konci ulice Do Koutů. To bude řešitelné až po vybudování páteřní komunikace skrz areál bývalých Modřanských strojíren. Na to již existuje Dohoda o spolupráci mezi firmou Central Group a vedením Prahy 12. Problémům s přívalovou vodou z ulice Do Koutů by měl podle územní studie pomoci i parčík P12_01, který by měl plnit funkci zasakování, případně by v něm mohla být i nádrž na akumulaci dešťové vody pro zalévání přilehlých parků.

Druhým problémem je splachování listí a humusu z lesa do dešťové kanalizace a jejího ucpávání. Nezanedbatelné množství dešťových vod odtéká z lesa a mizí bez užitku v kanálech. Tento problém jsme řešili s majitelem lesa - Arcibiskupstvím pražským. Udělali jsme místní šetření za účasti vedení lesní správy a projektanta z katedry meliorací a krajinného inženýrství ČVUT. Určující myšlenkou bylo dobré hospodaření s cennou srážkovou vodou. Zadržet ji v místech, kde spadla tím, že vytvoříme hustou síť příčných stružek, které vodu odvedou z uježděných pěšin do lesa s vyšší akumulační schopností. Zpomalením toku systémem drobných přehrážek ve žlabu vedle Kořenovky zabráníme i erozi zeminy a znečišťování ulic humusem a listím z lesa.

Vzhledem k tomu, že Břežanskému polesí, které se rozkládá od Benešova, přes Jílové až po Úvaly a Prahu Bohnice, letos kvůli koronaviru na manuální práci zbyli pouze 2 ukrajinští dělníci, tak jsme se dohodli na tom, že jim s manuální prací vypomůžeme brigádnicky a arcibiskupství zajistí na jeden pracovní den bagr, který by provedl hrubší práce, na které nebudeme stačit. Kromě toho nám dají k dispozici dřevo na vybudování vodních přehrážek a umožní nám obnovit odpočinkové místo na Kořenovce, které zaniklo v 90. letech. Společně jsme si odsouhlasili i mapku a způsob plánovaných opatření - viz přílohy.

Děkujeme brigádníkům, kteří během září a října obnovili nebo vytvořili již 14 ze 29 plánovaných protipovodňových opatření - viz zaškrtnuté body na přiložené mapce. Jmenovitě děkujeme Jiřímu Zemánkovi, Michalu Královi, Martinu Kubátovi, Vítu Štěpánovi a Janu Havlíčkovi s dětmi Prokůpkem a Violkou za velikou pomoc.

Když byste se měli zájem o individuální tělesnou aktivitu během karantény, můžete si přijít si do sídla Spolku Pro Komořany, Na Komořsku 7 pro nářadí a pokyny. Každá hodinka je dobrá a zdravá.

Jiří Zemánek a Petr Běťák

Fotografie z brigád