Opatření proti přívalovým vodám

11.05.2020

V neděli 10.5.2020 přišel patnáctiminutový deštík, při kterém spadlo 14 mm srážek. Ten udělal z ulice Revoluce řeku, kterou nešlo přejít v polobotkách tak, aby si člověk do nich nenabral vodu. A když šel po chodníku, tak nevěděl, zda má držet deštník nad hlavou nebo proti gejzírům vody od projíždějících aut.

Má to několik příčin:¨

1. Na Kořenovce v lese chybí retenční opatření

2. Horní část ulice Revoluce je vyspádovaná od kanálů na druhou stranu

3. V ulici Do Koutů je sice dešťová kanalizace, ale chybí kanalizační vpusti.


Horní část ulice Revoluce

Ulice Do Koutů

Toto jsme opakovaně probírali v komisi pro Cholupice Komořany a Točnou, vystřídalo se několikeré vedení města, ale zatím se nic neděje.

Nyní máme naději v participativním rozpočtu, kam to chceme dát. Bylo by potřeba instalovat šikmé svodnice, které by svedly vodu z celé šířky vozovky a zaústily ji do dešťové kanalizace.  Kdo tento projekt bude chtít podpořit jako podporovatel s uvedením kontaktu na sebe?

Petr Běťák