Kanalizace Komořany - jih

27.05.2020

Výstavba kanalizace na jihu Komořan započala, a protože se na nás obraceli občané s dotazy, zda je se splaškovou kanalizací řešena i kanalizace dešťová, požádali jsme investora - PVS o poskytnutí výkresů. Ty jsme dostali a dáváme je v příloze k dispozici.
Projekt řeší jak splaškovou, tak i dešťovou kanalizaci.


Petr Běťák