Jarní úklid Komořan se blíží k závěru

19.04.2020

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří v době karanténních opatření chodili individuálně uklízet Komořany. V posledních 14 dnech jsme se zaměřili na dočišťování lesa pod ulicí Trnitá, úklid příkopu podél Komořanské od zastávky Na Šabatce k tunelu a ulice Na Šabatce. Nalezený odpad byl napytlován a shromážděn na přístupná místa, která jsou vyznačena na mapce. Minulý týden se na úklidu podíleli Ing. Jiří Zemánek, Petr Šimáček s dětmi, Josef Hruška a Tomáš Hajzler. Moc jim děkujeme.

Prosíme vedení MČ Prahy 12, aby zajistilo odvoz pytlů a dále doporučujeme, aby byly instalovány odpadkové koše na parkoviště k pietnímu místu při ulici Branišovská  a k odpočívadlu na okraji vozovky ulice Komořanská, a aby je zařadilo do systému pravidelného vyvážení. Z nalezeného odpadu u těchto dvou míst je zřejmé, že jej tam zanechali převážně řidiči, kteří si tam udělali krátkou zastávku na občerstvení a přebalení dětí. Kromě toho samozřejmě i stavební firmy, které nechtějí za suť platit ve sběrném dvoře.

Jsme rádi, že i na Točné se ujala podobná iniciativa pod vedením Mgr. Zdeňka Munzara z Klubu vojenské historie a v sobotu 18.4.2020 vyčistili horní část rokle na Točné. Brigády se zúčastnili Zdeněk Munzar, Marie Munzarová s dětmi, Martin Klofáč, Petr Nouza, Petr Bjaček, Zdeněk Kubec a Jana Kobrlová a pan Ježek s dětmi. Z nalezených fošen pak vyrobili lávku přes potůček.

Těšíme se na to, že tedy 10.5. budeme moci důstojně otevřít Stezku svobody a nebudeme se muset stydět za to, jak vypadá Evropsky chráněná lokalita. Zda to bude otevření za účasti více lidí bude záležet na vývoji karanténních opatření.


Akce Točná - pytle jsou složeny na rohu ulic Na Šancích a Nickerleho