Drcení suti v areálu bývalých Modřanských strojíren

21.12.2017

Skupina obyvatel Komořan vyslovila na zastupitelstvu MČ 13.12.2017 obavu z plánovaného drcení stavební suti v areálu bývalých Modřanských strojíren.

Spolek zašel za vedením firmy CTY Development, aby zjistil rozsah plánovaných demolic a pokusil se domluvit, aby se minimalizovala zátěž hlukem a prachem pro obyvatele Komořan.

CTY-Development má zájem na dobrých vztazích s občany a proto drcení již navezené suti bude prováděno v zimě a bude trvat asi 1 týden.

Suť z dalších demolic bude uskladněna a zpracována přímo na místě demolice, které je na druhé straně areálu, kde není žádná bytová zástavba.

Více se můžete dočíst v zápise z jednání: