Diplomová práce Tramvaj do Komořan

01.02.2018

Na ČVUT Fakultě dopravní vznikla diplomová práce, která se zabývá řešením tramvaje do Komořan. Je to další užitečný podklad pro řešení dopravní situace v Komořanech. Více najdete na https://dspace.cvut.cz/handle/10467/70431