Co se to děje v lese?

25.11.2020

Mnozí z vás, kteří chodíte do lesa, jste si všimli, že na některých pěšinách vznikají příčné stružky, a ptáte se, čemu mají sloužit.
Při přívalových deštích se z lesa po ulici Revoluce valí voda, která s sebou unáší listí i cennou lesní půdu a znemožňuje přecházení vozovky. Kromě toho je potřeba vodu v lese udržet, aby nadále nevysychal.

Proto jsme se spojili s majitelem lesa - Arcibiskupstvím pražským. To k řešení přizvalo projektanta z katedry vodních staveb ze Stavební fakulty ČVUT a domluvili jsme se, že na lesních pěšinách společně obnovíme a dotvoříme systém příčných stružek, které vodu zpomalí a odvedou zpátky do lesa, kde bude moci snáze zasáknout - viz mapka v příloze.

Prosíme o to, abyste se k těmto úpravám chovali ohleduplně, neničili je a pečovali o ně, neboť les je tu pro nás pro všechny.

Upozorňujeme na to, že tyto stružky mohou být potenciálně nebezpečné pro cyklisty.
Cyklisté, pakliže v lese již jsou, by měli dodržovat §19 Zákona 289/1995 Sb., ve kterém se píše, že člověk vstupuje do lesa na vlastní nebezpečí a podle odst. 2 je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Dále je v §20 uvedeno, že cyklisté a jezdci na koních nesmí jezdit mimo lesní cesty.