Infrastruktura a občanská vybavenost

Komořany se velmi rychle rozrůstají. Modřanský háj má již územní rozhodnutí na 690 bytů a předpokládá se, že do roku 2022 přibude jen v Modřanském háji asi 2000 obyvatel.

Dále je velký tlak na zastavění louky za Šabatkou atp.

Proto je nutné pamatovat na občanskou vybavenost a to nejen pro malé děti, ale i pro seniory, kteří tvoří podstatnou část obyvatel Komořan!

Je naším cílem, abychom v Praze stavěli nákupní centra tempem jako v Miláně a Bratislavě, nebo budeme opatrnější jako v Mnichově, Dusseldorfu nebo Berlíně?