Po otevření dálničního obchvatu se podstatně zvýšil hluk v Komořanech a na Beránku. Není to pouze subjektivní pocit, ale dvě nezávislá měření prokázala, že jsou překračovány hlavně noční limity. Proto vyzýváme představitele MČ Praha 12, aby požadovali od ŘSD provedení takových opatření, aby hluková zátěž byla pod hodnotami, které stanoví normy.